Skip links

Önemli Tarihler

15 Ağustos 2024
SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ
Bildiri Gönderimi için tıklayın
15 Mayıs 2024
SON ERKEN KAYIT TARİHİ
ERKEN KAYIT İÇİN TIKLAYIN
Previous slide
Next slide
DAVET

Sevgili dermatologlar;

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği’nin en önemli eğitim aktivitesi olan Güz Okullarının bir yenisine daha sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Her yıl açıklanan TUS sonuçlarına baktığımızda ülkemizin en iyi tıp fakültelerinden mezun olan ve TUS’ ta en yüksek puan alan meslektaşlarımızın Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı’nı tercih ettiğini görmekteyiz. Bizler için büyük gurur kaynağı olan bu tercih ve yönelim onlara iyi bir eğitim verebilme noktasında karşılık bulabilmelidir. Yeni uzman olan veya akademisyen olarak yoluna devam eden meslektaşlarımız için de eğitimde süreklilik esastır. Dermatoloji ve dermatologların çok özel olma nedeni deriyi her açıdan iyi tanıyor ve hastalık mekanizmalarını daha iyi anlıyor ve sürekli yeni tedavi ajanları ile hastalarına yeni ufuklar açabiliyor olmalarıdır. Ayrıca bu donanımda olan hekimlerin pratikte hastalarına en doğru, en güvenli ve en güzel uygulamaları yapabileceği unutulmamalıdır. Bu anlayışla 10. DİAD GÜZ OKULU Antalya, Pine Beach Belek Otel’de 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde sizleri bekliyor olacak.

DİAD Yönetim Kurulu olarak sizlere derinin immünolojisi, otoimmün, inflamatuar, otoinflamatuar ve alerjik hastalıkları ile ilişkili tüm patogenez, tanı, yönetim ve yeni tedavileri içeren bir program hazırlıyoruz. Aşağıda yer alan ana konuların yanısıra önerileriniz doğrultusunda da konular ekleyebiliriz. Görüşmek üzere. Saygılarımızla….

 

DİAD-Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Yönetim Kurulu adına

 

Dernek Başkanı 

Prof. Dr. Nilgün Atakan

 

 

Kurullar

Kongre Başkanları

Nilgün Atakan
Başak Yalçın

Kongre Sekreteri

Sibel Doğan Günaydın

Düzenleme Kurulu
Dernek Yönetim Kurulu

Nilgün Atakan
Başak Yalçın
Sibel Doğan Günaydın
Efsun Tanaçan
Pelin Eşme

Ana Konular

 • Temel immünoloji
 • T lenfositler ve sitokinler
 • Hücre içi sinyal ileti yolakları
 • İnflamasyon ve ilişkili hastalıklar
 • Psoriasis / Psoriatik artrit
 • Hidradenitis supurativa
 • Atopik dermatit / Alopesi areata
 • Vitiligo / Liken planus
 • İlaç reaksiyonları: tanı ve yönetimi
 • TEN toksik epidermal nekroliz ve SJS
 • Otoimmünite
 • Otoimmün deri hastalıkları
 • Pemfigus ve pemfigoid
 • Otoinflamatuar deri hastalıkları
 • Anti-sitokin tedaviler
 • JAK inhibitörleri ve dermatolojideki yerleri
 • Gelecek anti-sitokin tedaviler
 • Ürtiker /anjiodem / herediter anjioödem
 • Kaşıntı mekanizmaları ve yeni tedavi ajanları
 • Yeni tedavi kılavuzları
 • İmmünsüpresif dermatoloji hastalarında aşılama
 • İmmünsüpresif hastalarda kozmetolojik uygulamalar
 • Dermatolojide kök hücre ve uygulamaları

19-22 Eylül 2024

Pine Beach Hotel ve Kongre Merkezi Antalya

Bilimsel Program

Bu bölüm hazırlık aşamasındadır.

Kayıt ve Konaklama

Katılımcı15 Mayıs Öncesi15 Mayıs Sonrası
Kayıt Ücreti9.000 TL + KDV13.000 TL + KDV

 

Konaklama Ücreti15 Mayıs Öncesi15 Mayıs Sonrası
Tek Kişilik Oda1.180 € + KDV1.650 € + KDV
Çift Kişilik Oda1.900 € + KDV2.300 € + KDV

 

Genel Bilgiler

Toplantı Yeri
Pine Beach Hotel ve Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe olup, İngilizce sunumlar sırasında simültane tercüman olacaktır.

Davet Mektubu
Katılımcılara, çalışmış oldukları kurumlardan izin alabilmesi için talep edildiği taktirde Organizasyon Sekreterliği tarafından davet mektubu gönderilecektir.

Stand ve Sergi
İlaç ve medikal firmaların stand sergileri toplantı süresince ziyaretinize açık olacaktır.

Katılım Belgesi
Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantının son günü 22 Eylül 2024 tarihinde, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgeleri kayıt masasından alınabilecektir.

Kredilendirme
Kongre, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” kredi puanı ile kredilendirilecektir.

Bilgi Alın
kongre hakkında

Bilgi için ulaşın